Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
compte courant
kuranta konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte d'épargne
ŝparadoj konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte personnel
persona konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte commun
kuna konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
livret jeune
infana konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte en devise étrangère
fremda valuto konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte professionnel
afera konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte pour les étudiants
studenta konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Quel est le taux d'intérêt ?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
J'ai perdu ma carte bancaire.
Mi perdis mian kreditkarton.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Ma carte bancaire a été volée.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Quels sont les taux d'intérêt ?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
J'achète ma première propriété.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
J’achète une seconde propriété.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
J'achète une propriété à mettre en location.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Je voudrais souscrire à une assurance.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
assurance habitation
hejma/domanara asekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance voyage
vojaĝa asekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance vie
viva asekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance maladie
sana asekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance auto
aŭtoasekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance vétérinaire
dombestoasekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance vol
ŝtela asekuro
Τύπος ασφάλειας
protection hypothécaire
hipoteka protekto
Τύπος ασφάλειας
assurance étudiant
studentoposedoj
Τύπος ασφάλειας
assurance collective
grupoasekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance de biens
proprietoasekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance inondation
inundoasekuro
Τύπος ασφάλειας
assurance incendie
fajroasekuro
Τύπος ασφάλειας
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Quel est le coût de l'assurance ?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια