Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
compte courant
τρεχούμενος λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte d'épargne
λογαριασμός ταμιευτηρίου
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte personnel
προσωπικός λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte commun
κοινός λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
livret jeune
παιδικός λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte en devise étrangère
συναλλαγματικός λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte professionnel
επαγγελματικός λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte pour les étudiants
φοιτητικός λογαριασμός
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Quel est le taux d'intérêt ?
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
J'ai perdu ma carte bancaire.
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Ma carte bancaire a été volée.
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Quels sont les taux d'intérêt ?
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
J'achète ma première propriété.
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
J’achète une seconde propriété.
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
J'achète une propriété à mettre en location.
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Je voudrais souscrire à une assurance.
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
assurance habitation
ασφάλεια κατοικίας
Τύπος ασφάλειας
assurance voyage
ταξιδιωτική ασφάλιση
Τύπος ασφάλειας
assurance vie
ασφάλεια ζωής
Τύπος ασφάλειας
assurance maladie
ασφάλεια υγείας
Τύπος ασφάλειας
assurance auto
ασφάλεια αυτοκινήτου
Τύπος ασφάλειας
assurance vétérinaire
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Τύπος ασφάλειας
assurance vol
ασφάλεια κλοπής
Τύπος ασφάλειας
protection hypothécaire
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Τύπος ασφάλειας
assurance étudiant
φοιτητική ασφάλεια
Τύπος ασφάλειας
assurance collective
ομαδική ασφάλιση
Τύπος ασφάλειας
assurance de biens
ασφάλεια ακινήτου
Τύπος ασφάλειας
assurance inondation
ασφάλεια πλημμύρας
Τύπος ασφάλειας
assurance incendie
ασφάλεια πυρός
Τύπος ασφάλειας
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Quel est le coût de l'assurance ?
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια