Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
What are the fees if I use external ATMs?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
I would like to open a bank account.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
I would like to close my bank account.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Can I open a bank account online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Will I get a debit card or a credit card?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Can I use banking on my cell?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
What types of bank accounts do you have?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
compte courant
current account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte d'épargne
savings account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte personnel
personal account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte commun
joint account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
livret jeune
children's account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte en devise étrangère
foreign currency account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte professionnel
business account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
compte pour les étudiants
student account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Are there any monthly fees?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
What are the commissions for international transfers?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Do I get a checkbook?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Quel est le taux d'intérêt ?
What is the savings interest rate?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
In what ways can you protect me from frauds?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
J'ai perdu ma carte bancaire.
I lost my credit card.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Ma carte bancaire a été volée.
My credit card was stolen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Can you block my account?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
I need a replacement card.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
I would like to have some information about loans.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Quels sont les taux d'intérêt ?
What can you tell me about the interest rate?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
I would like to have some information about mortgages.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
J'achète ma première propriété.
I am buying my first home.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
J’achète une seconde propriété.
I am buying a second property.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
I would like to remortgage.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
I would like to review my existing mortgage.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
J'achète une propriété à mettre en location.
I am buying a property to let.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
My gross annual income is ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Je voudrais souscrire à une assurance.
I would like to purchase insurance.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
assurance habitation
home/household insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance voyage
travel insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance vie
life insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance maladie
health insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance auto
car insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance vétérinaire
pet insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance vol
theft insurance
Τύπος ασφάλειας
protection hypothécaire
mortgage protection
Τύπος ασφάλειας
assurance étudiant
student possessions
Τύπος ασφάλειας
assurance collective
group insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance de biens
property insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance inondation
flood insurance
Τύπος ασφάλειας
assurance incendie
fire insurance
Τύπος ασφάλειας
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
For how many months will I be covered?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Quel est le coût de l'assurance ?
What is the price for the insurance?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια