Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Haluaisin avata pankkitilin.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
käyttötili
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
säästötili
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
henkilökohtainen tili
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
yhteistili
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
lasten tili
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
tili ulkomaista valuuttaa varten
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
liiketili
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
tili opiskelijoille
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Saanko sekkivihkon?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Mikä on talletuskorko?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Hukkasin luottokorttini.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Minun luottokorttini varastettiin.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
kotivakuutus
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
matkavakuutus
Τύπος ασφάλειας
life insurance
henkivakuutus
Τύπος ασφάλειας
health insurance
sairausvakuutus
Τύπος ασφάλειας
car insurance
autovakuutus
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
lemmikkivakuutus
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
murtovakuutus
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
asuntolainan korkosuoja
Τύπος ασφάλειας
student possessions
opiskelijan vakuutus
Τύπος ασφάλειας
group insurance
ryhmävakuutus
Τύπος ασφάλειας
property insurance
varallisuusvakuutus
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
tulvavakuutus
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
palovakuutus
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια