Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
текущий счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
сберегательный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
личный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
совместный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
детский счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
валютный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
счет предприятия
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
студенческий счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
Страхование дома
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
Туристическое страхование
Τύπος ασφάλειας
life insurance
страхование жизни
Τύπος ασφάλειας
health insurance
Медицинское страхование
Τύπος ασφάλειας
car insurance
Страхование автомобиля
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
Страхование домашних животных
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
страхование от кражи
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
защита ипотеки
Τύπος ασφάλειας
student possessions
студенческая страховка
Τύπος ασφάλειας
group insurance
групповое страхование
Τύπος ασφάλειας
property insurance
страхование собственности
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
страхование от наводнений
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
страхование от пожара
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια