Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
cont curent
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
cont de economii
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
cont personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
cont comun
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
contul pentru copii
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
cont curent în monedă străină
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
cont de firmă
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
cont de student
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Există comisioane lunare?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Care este rata dobânzii de economii?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Mi s-a furat cardul.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Îmi puteți bloca contul?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Am nevoie de un card nou.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Ce dobândă aveți?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Îmi cumpăr prima casă.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Cumpăr a doua proprietate.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Venitul meu anual brut este de ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
asigurare de locuință
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
asigurare de călătorie
Τύπος ασφάλειας
life insurance
asigurare pe viață
Τύπος ασφάλειας
health insurance
asigurare de sănătate
Τύπος ασφάλειας
car insurance
asigurare auto
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
asigurare pentru animale de companie
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
asigurare în caz de furt
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
asigurare ipotecară
Τύπος ασφάλειας
student possessions
asigurare pentru studenți
Τύπος ασφάλειας
group insurance
asigurare de grup
Τύπος ασφάλειας
property insurance
asigurare de proprietate
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
asigurare în caz de inundații
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
asigurare împotriva incendiilor
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Câte sunt sunt asigurat?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Cât costă asigurarea?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια