Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Posso abrir uma conta pela internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Posso usar o banco pelo celular?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
conta corrente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
conta de poupança
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
conta pessoal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
conta conjunta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
conta para crianças
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
conta de moeda estrangeira
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
conta empresarial
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
conta estudantil
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Existem taxas mensais?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Vou receber um talão de cheques?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Perdi meu cartão de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Você pode bloquear minha conta?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Preciso de um cartão de reposição.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Gostaria de contratar um seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
seguro de habitação
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
seguro de viagem
Τύπος ασφάλειας
life insurance
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
health insurance
seguro de saúde
Τύπος ασφάλειας
car insurance
seguro automóvel
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
seguro saúde animal
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
seguro contra roubo
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
seguro de proteção sobre a hipoteca
Τύπος ασφάλειας
student possessions
seguro estudantil
Τύπος ασφάλειας
group insurance
seguro de grupo
Τύπος ασφάλειας
property insurance
seguro de propriedade
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
seguro contra inundações
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
seguro contra incêndio
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Por quantos meses dura a cobertura?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Qual é o custo do seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια