Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
folyószámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
takarékszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
személyi számla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
közös számla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
gyerekszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
devizaszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
üzleti számla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
diákszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Vannak havi költségek?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Kapok csekkfüzetet is?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Elvesztettem a kártyám.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Ellopták a kártyám.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Le tudják tiltani a számlám?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Szükségem van egy új kártyára.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Szeretnék új jelzálogot.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
A bruttó éves jövedelmem ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Szeretnék biztosítást kötni.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
lakásbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
utazásbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
life insurance
életbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
health insurance
egészségbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
car insurance
gépjármű-biztosítás
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
kisállatbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
lopásbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
jelzálogvédelem
Τύπος ασφάλειας
student possessions
tanulói vagyon
Τύπος ασφάλειας
group insurance
csoportbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
property insurance
vagyonbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
árvízi biztosítás
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
tűzbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Mennyibe kerül a biztosítás?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια