Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Kan ik een bankrekening online openen?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
lopende rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
spaarrekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
persoonlijke rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
gezamenlijke rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
kinderrekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
vreemde valutarekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
zakelijke rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
studentenrekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Krijg ik een chequeboekje?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Wat is de spaarrente?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Ik koop mijn eerste huis.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Ik koop een tweede eigendom.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
inboedel/opstalverzekering
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
reisverzekering
Τύπος ασφάλειας
life insurance
levensverzekering
Τύπος ασφάλειας
health insurance
gezondheidsverzekering
Τύπος ασφάλειας
car insurance
autoverzekering
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
huisdierenverzekering
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
diefstalverzekering
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
hypotheekbescherming
Τύπος ασφάλειας
student possessions
studentenverzekering
Τύπος ασφάλειας
group insurance
groepsverzekering
Τύπος ασφάλειας
property insurance
schadeverzekering
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
overstromingsverzekering
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
brandverzekering
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Hoeveel kost de verzekering?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια