Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
cuenta corriente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
cuenta de ahorros
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
cuenta personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
cuenta conjunta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
cuenta infantil
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
cuenta en moneda extranjera
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
cuenta comercial
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
cuenta para estudiantes
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Necesito una tarjeta nueva.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Me voy a comprar mi primera casa.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Me gustaría contratar un seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
seguro de hogar
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
seguro de viaje
Τύπος ασφάλειας
life insurance
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
health insurance
seguro de salud
Τύπος ασφάλειας
car insurance
seguro de coche
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
seguro de mascotas
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
seguro de robo
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
seguro hipotecario
Τύπος ασφάλειας
student possessions
seguro de bienes para estudiantes
Τύπος ασφάλειας
group insurance
seguro colectivo
Τύπος ασφάλειας
property insurance
seguro de bienes
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
seguro de inundaciones
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
seguro de incendios
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια