Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Was für Kontotypen gibt es?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
Girokonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
Sparkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
Privatkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
Gemeinschaftskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
Kinderkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
Konto für fremde Währungen
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
Businesskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
Studentenkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Fallen monatlich Gebühren an?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Wie ist der Zinssatz?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Können Sie mein Konto sperren?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
Hausratsversicherung
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
Reiseversicherung
Τύπος ασφάλειας
life insurance
Lebensversicherung
Τύπος ασφάλειας
health insurance
Krankenversicherug
Τύπος ασφάλειας
car insurance
KFZ-Versicherung
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
Versicherung für Haustiere
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
Diebstahlversicherung
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
Hypothekenversicherung
Τύπος ασφάλειας
student possessions
Studentenversicherung
Τύπος ασφάλειας
group insurance
Gruppenversicherung
Τύπος ασφάλειας
property insurance
Sachversicherung
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
Flutschutzversicherung
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
Brandschutzversicherung
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Was kostet die Versicherung?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια