Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
bakalářské studium
đại học
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
postgraduální studium
thạc sỹ
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
doktorské studium
tiến sĩ
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
prezenční studium
toàn thời gian
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
kombinované studium
bán thời gian
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
online
trực tuyến
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
(jeden) semestr
một kì
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
celý akademický rok
một năm học
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Musím jako výměnný student platit školné?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Jaké jsou jazykové požadavky?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Jaký je ____________ systém?
Hệ thống _________ như thế nào?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
kredity
tín chỉ
Τύπος συστήματος
známkování
chấm điểm
Τύπος συστήματος
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Jsou tam _____________ ?
Có_________ hay không?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
přednášky
bài giảng
Τύπος τάξης
semináře
hội thảo
Τύπος τάξης
konsultace
hướng dẫn riêng
Τύπος τάξης
konference
hội nghị
Τύπος τάξης
Jaké předměty nabízí letní škola?
Có những khóa học mùa hè nào?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Kdy jsou zkoušky?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Pořádáte exkurze?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Jaké programy nabízí vaše škola?
Có những chương trình nào?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
školné
học phí
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
životní náklady
chi phí sinh hoạt
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
péče o dítě
chăm sóc trẻ em
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης