Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
ปริญญาตรี
an undergraduate
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
ปริญญาเอก
a PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
เต็มเวลา
a full-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
นอกเวลา
a part-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
ออนไลน์
an online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
หน่วยกิตวิชา
credit
Τύπος συστήματος
การให้คะแนน
marking
Τύπος συστήματος
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
การบรรยาย
lectures
Τύπος τάξης
การสัมมนา
seminars
Τύπος τάξης
การกวดวิชา
tutorials
Τύπος τάξης
การประชุม
conferences
Τύπος τάξης
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
การดูแลเด็ก
childcare
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης