Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
kandidatkurs
een bacheloropleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
avancerad kurs
een postgraduaat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
doktorandkurs
een doctoraat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
fulltidskurs
een voltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
deltidskurs
een deeltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
onlinekurs
een online cursus
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
en termin
een semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ett läsår
een academisch jaar
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garanterar universitetet boende?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Innefattar kursen en praktikperiod?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Vilka är språkkraven?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hur fungerar _______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
poängsystemet
creditsysteem
Τύπος συστήματος
betygssättningen
beoordelingssysteem
Τύπος συστήματος
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Hur är undervisningen?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Finns det _______?
Zijn er _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
föreläsningar
lezingen
Τύπος τάξης
seminarier
seminars
Τύπος τάξης
handledning
tutorials
Τύπος τάξης
konferenser
conferenties
Τύπος τάξης
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
När är tentaperioderna?
Wanneer worden de examens gehouden?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Har universitetet en idrottsanläggning?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Arrangerar skolan också utflykter?
Organiseren jullie ook excursies?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Vilka program erbjuds?
Welke programma's bieden jullie aan?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
skolavgifter
inschrijvingsgeld
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
mina levnadskostnader
kosten voor levensonderhoud
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
barnomsorg
kinderopvang
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Vilka typer av stipendier finns det?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης