Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Me quiero matricular _______________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
kandidatkurs
en un grado
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
avancerad kurs
en un posgrado
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
doktorandkurs
en un doctorado
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
fulltidskurs
a tiempo completo
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
deltidskurs
a tiempo parcial
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
onlinekurs
a distancia
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
en termin
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ett läsår
un curso académico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garanterar universitetet boende?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Innefattar kursen en praktikperiod?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Vilka är språkkraven?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hur fungerar _______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
poängsystemet
de créditos
Τύπος συστήματος
betygssättningen
de notas
Τύπος συστήματος
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Hur är undervisningen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Finns det _______?
¿Hay ______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
föreläsningar
clases teóricas
Τύπος τάξης
seminarier
seminarios
Τύπος τάξης
handledning
tutorías
Τύπος τάξης
konferenser
conferencias
Τύπος τάξης
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
När är tentaperioderna?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Har universitetet en idrottsanläggning?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
¿Hay pruebas de nivel?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Arrangerar skolan också utflykter?
¿Organizan también excursiones?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Vilka program erbjuds?
¿Qué programas ofertan?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
skolavgifter
matrícula
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
mina levnadskostnader
gastos personales
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
barnomsorg
manutención de hijos menores
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Vilka typer av stipendier finns det?
¿Qué becas puedo solicitar?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης