Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Vorrei iscrivermi all'università.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
бакалавриат
di laurea triennale
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
аспирантура
di laurea magistrale
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
докторат/профессура
di dottorato
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
очная форма
a tempo pieno
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
заочная форма
part-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
онлайн обучение
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
семестр
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
академический год
un anno accademico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Какие ограничения на работу для студентов?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Каковы требования для поступления в университет?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Вы пришлете мне формальное предложение?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Университет гарантирует предоставление жилья?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Курс включает в себя период стажировки?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Каковы требования знания [язык] языка?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Какова система_____________?
Come funziona il sistema di __________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
кредитов
crediti
Τύπος συστήματος
оценок
valutazione
Τύπος συστήματος
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Каков стиль преподавания?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Там есть___________?
Ci sono _______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
лекции
lezioni frontali
Τύπος τάξης
семинары
seminari
Τύπος τάξης
учебные материалы
esercitazioni
Τύπος τάξης
конференции
conferenze
Τύπος τάξης
Какие курсы предлагаются летними школами?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Когда проходят экзамены?
Quando si svolgono gli esami?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
В университете есть спортивный центр?
C'è un centro sportivo universitario?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Qual è il costo della vita a [città]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
У вас есть детальное описание курса?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Каково максимальное количество студентов в группе?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Вы организовываете экскурсии?
Organizzate delle escursioni?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Какие программы вы предлагаете?
Che programmi offrite?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
плата за обучение
le tasse universitarie
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
расходы на жизнь
le spese di sostentamento
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
уход за ребенком
i servizi per l'infanzia
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Какие виды стипендий доступны?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης