Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
een bacheloropleiding
student
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een postgraduaat
student cu diplomă
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een doctoraat
doctorand
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een voltijdse opleiding
cu normă întreagă
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een deeltijdse opleiding
cu jumătate de normă
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een online cursus
la distanță
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
een semester
un semestru
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
een academisch jaar
un an academic
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe werkt het ____________ systeem?
Cum este sistemul ____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
creditsysteem
de credite
Τύπος συστήματος
beoordelingssysteem
de note
Τύπος συστήματος
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Cum este sistemul de predare?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Zijn er _____________ ?
Sunt _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezingen
cursuri teoretice
Τύπος τάξης
seminars
seminarii
Τύπος τάξης
tutorials
tutoriale
Τύπος τάξης
conferenties
conferințe
Τύπος τάξης
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wanneer worden de examens gehouden?
Când se susșine sesiunea de examene?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Are universitatea centru sportiv?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Ce facilitări oferă centrul?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organiseren jullie ook excursies?
Organizați excursii de asemenea?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welke programma's bieden jullie aan?
Ce programă oferiți?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
inschrijvingsgeld
taxă de școlarizare
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kosten voor levensonderhoud
întreținere
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kinderopvang
îngrijire copii minori
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης