Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Vorrei iscrivermi all'università.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
een bacheloropleiding
di laurea triennale
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een postgraduaat
di laurea magistrale
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een doctoraat
di dottorato
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een voltijdse opleiding
a tempo pieno
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een deeltijdse opleiding
part-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een online cursus
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
een semester
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
een academisch jaar
un anno accademico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe werkt het ____________ systeem?
Come funziona il sistema di __________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
creditsysteem
crediti
Τύπος συστήματος
beoordelingssysteem
valutazione
Τύπος συστήματος
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Zijn er _____________ ?
Ci sono _______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezingen
lezioni frontali
Τύπος τάξης
seminars
seminari
Τύπος τάξης
tutorials
esercitazioni
Τύπος τάξης
conferenties
conferenze
Τύπος τάξης
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wanneer worden de examens gehouden?
Quando si svolgono gli esami?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Heeft de universiteit een sportcentrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organiseren jullie ook excursies?
Organizzate delle escursioni?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welke programma's bieden jullie aan?
Che programmi offrite?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
inschrijvingsgeld
le tasse universitarie
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kosten voor levensonderhoud
le spese di sostentamento
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kinderopvang
i servizi per l'infanzia
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης