Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Me quiero matricular _______________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
een bacheloropleiding
en un grado
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een postgraduaat
en un posgrado
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een doctoraat
en un doctorado
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een voltijdse opleiding
a tiempo completo
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een deeltijdse opleiding
a tiempo parcial
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een online cursus
a distancia
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
een semester
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
een academisch jaar
un curso académico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Zal ik een formele toelating ontvangen?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Bevat de cursus ook een stageperiode?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe werkt het ____________ systeem?
¿Cómo es el sistema _____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
creditsysteem
de créditos
Τύπος συστήματος
beoordelingssysteem
de notas
Τύπος συστήματος
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welke leermethoden worden er gebruikt?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Zijn er _____________ ?
¿Hay ______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezingen
clases teóricas
Τύπος τάξης
seminars
seminarios
Τύπος τάξης
tutorials
tutorías
Τύπος τάξης
conferenties
conferencias
Τύπος τάξης
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wanneer worden de examens gehouden?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Heeft de universiteit een sportcentrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
¿Hay pruebas de nivel?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organiseren jullie ook excursies?
¿Organizan también excursiones?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welke programma's bieden jullie aan?
¿Qué programas ofertan?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
inschrijvingsgeld
matrícula
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kosten voor levensonderhoud
gastos personales
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kinderopvang
manutención de hijos menores
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
¿Qué becas puedo solicitar?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης