Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
een bacheloropleiding
kurso por studentoj
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een postgraduaat
kurso por postdiplomaj studentoj
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een doctoraat
kurso por Ph.D.
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een voltijdse opleiding
plentempa kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een deeltijdse opleiding
parttempa kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een online cursus
enreta kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
een semester
semestro
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
een academisch jaar
akademia jaro
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
creditsysteem
de kredito
Τύπος συστήματος
beoordelingssysteem
de noto
Τύπος συστήματος
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kiom estas la instrua stilo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Zijn er _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezingen
lekcioj
Τύπος τάξης
seminars
seminarioj
Τύπος τάξης
tutorials
lerniloj
Τύπος τάξης
conferenties
konferencoj
Τύπος τάξης
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wanneer worden de examens gehouden?
Kiam estas la ekzamenoj?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Ĉu estas universitata sportejo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organiseren jullie ook excursies?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welke programma's bieden jullie aan?
Kio programojn vi proponas?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
inschrijvingsgeld
instrudepagoj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kosten voor levensonderhoud
miaj vivelspezoj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kinderopvang
infanzorgado
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης