Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

我想要进入大学学习。
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
我想要申请______________课程。
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
本科生
Grundkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
研究生
Aufbaukurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
博士生
Doktorandenkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
全日制
Vollzeitkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
非全日
Teilzeitkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
网上课程
Onlinekurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
我想要在这所大学学习___________。
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
一学期
ein Semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
一学年
ein Studienjahr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
请问学生工作有什么限制?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
我需要提供材料原件还是复印件?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
请问该所大学的入学要求是什么?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
请问大学能保证我的住宿吗?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
课程内容涵盖实习吗?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
我如何才能查看我的申请进程呢?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
对【语言】的要求是什么?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Wie funktioniert das__________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
学分制
Kreditsystem
Τύπος συστήματος
打分制
Benotungssystem
Τύπος συστήματος
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
这里的教学风格是什么样的?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
这里有_____________?
Gibt es_____________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
讲座
Vorlesungen
Τύπος τάξης
研讨会
Seminare
Τύπος τάξης
个别辅导
Tutorien
Τύπος τάξης
会议
Konferenzen
Τύπος τάξης
暑期学校提供哪些课程呢?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
考试何时举行?
Wann finden die Prüfungen statt?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
我在哪里能找到所有的课程信息?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
大学里有体育馆吗?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
我如何加入学生组织?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

我在这里可以学习什么语言?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
有没有水平测试来评估我的水平?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
您有课程的详细介绍吗?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
一个班级里最多有多少个学生?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
贵校都有哪些设施?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
请问你们安排郊游吗?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
你们提供哪些项目呢?
Welche Programme bieten Sie an?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

我想了解关于助学金的信息。
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
有哪些组织可以资助我的学习?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
我需要 ____________的财政补贴。
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
学费
Studiengebühren
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
生活费用
Lebenshaltungskosten
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
儿童托管
Kinderbetreuung
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
请问有哪些奖学金?
Welche Stipendien gibt es?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης