Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Vorrei iscrivermi all'università.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
di laurea triennale
kurso por studentoj
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
di laurea magistrale
kurso por postdiplomaj studentoj
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
di dottorato
kurso por Ph.D.
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tempo pieno
plentempa kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
part-time
parttempa kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
online
enreta kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
semestro
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un anno accademico
akademia jaro
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Mi invierete una lettera di ammissione?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
L'università garantisce anche l'alloggio?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Che livello di [lingua] è richiesto?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Come funziona il sistema di __________?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
crediti
de kredito
Τύπος συστήματος
valutazione
de noto
Τύπος συστήματος
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Kiom estas la instrua stilo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Ci sono _______________?
Ĉu estas ______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezioni frontali
lekcioj
Τύπος τάξης
seminari
seminarioj
Τύπος τάξης
esercitazioni
lerniloj
Τύπος τάξης
conferenze
konferencoj
Τύπος τάξης
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Quando si svolgono gli esami?
Kiam estas la ekzamenoj?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
C'è un centro sportivo universitario?
Ĉu estas universitata sportejo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Qual è il costo della vita a [città]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organizzate delle escursioni?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Che programmi offrite?
Kio programojn vi proponas?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
le tasse universitarie
instrudepagoj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
le spese di sostentamento
miaj vivelspezoj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
i servizi per l'infanzia
infanzorgado
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης