Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
graduação
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
pós-graduação
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
tempo integral
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
meio período
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
um semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
um ano acadêmico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Vou receber uma proposta formal?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
A universidade também oferece acomodação?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
O curso também inclui um período de estágio?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Como é o sistema de ____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
crédito
Τύπος συστήματος
de notas
notas
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Qual é o estilo de ensino?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
São _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
aulas expositivas
Τύπος τάξης
seminarios
seminários
Τύπος τάξης
tutorías
tutoriais
Τύπος τάξης
conferencias
conferências
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Quando acontecem as provas?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Há um complexo esportivo aqui?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Quais são as comodidades da escola?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Vocês também organizam excursões?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Quais programas vocês oferecem?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
mensalidades
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
despesas de subsistência
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
cuidados infantis
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης