Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Mi volas apliki por_____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
kurso por studentoj
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
kurso por postdiplomaj studentoj
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
kurso por Ph.D.
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
plentempa kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
parttempa kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
enreta kurso
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
semestro
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
akademia jaro
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
de kredito
Τύπος συστήματος
de notas
de noto
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kiom estas la instrua stilo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Ĉu estas ______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
lekcioj
Τύπος τάξης
seminarios
seminarioj
Τύπος τάξης
tutorías
lerniloj
Τύπος τάξης
conferencias
konferencoj
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiam estas la ekzamenoj?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Ĉu estas universitata sportejo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Kio programojn vi proponas?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
instrudepagoj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
miaj vivelspezoj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
infanzorgado
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης