Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
ένα προπτυχιακό
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
ένα μεταπτυχιακό
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
ένα διδακτορικό
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
εξ αποστάσεως
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
ένα εξάμηνο
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
πόντων
Τύπος συστήματος
de notas
βαθμολόγησης
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
διαλέξεις
Τύπος τάξης
seminarios
σεμινάρια
Τύπος τάξης
tutorías
προγράμματα εκμάθησης
Τύπος τάξης
conferencias
συνέδρια
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
δίδακτρα
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
τα έξοδα διαβίωσής μου
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
τη φροντίδα των παιδιών
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης