Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
bachelor
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
kandidatstuderende
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
ph.d.-studerende
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
fuldtids-
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
deltids-
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
et semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
et studieår
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garanterer universitetet indkvartering?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Hvad er sprogkravene?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Hvordan er ____________ systemet?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
studiepoint
Τύπος συστήματος
de notas
bedømmelse
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Hvordan er undervisningsformen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Er der _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
forelæsninger
Τύπος τάξης
seminarios
seminarer
Τύπος τάξης
tutorías
undervisning
Τύπος τάξης
conferencias
konferencer
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Er der en sportshal på universitetet?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Arrangerer I også ekskursioner?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Hvilke programmer tilbydes her?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
studiegebyrer
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
leveomkostninger
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
børnepasning
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης