Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
Grundkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
Aufbaukurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
Doktorandenkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
Vollzeitkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
Teilzeitkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
Onlinekurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
ein Semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
ein Studienjahr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Wie funktioniert das__________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
Kreditsystem
Τύπος συστήματος
de notas
Benotungssystem
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Gibt es_____________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
Vorlesungen
Τύπος τάξης
seminarios
Seminare
Τύπος τάξης
tutorías
Tutorien
Τύπος τάξης
conferencias
Konferenzen
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wann finden die Prüfungen statt?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Welche Programme bieten Sie an?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
Studiengebühren
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
Lebenshaltungskosten
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
Kinderbetreuung
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Welche Stipendien gibt es?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης