Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
أود التسجيل في الجامعة.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
ما قبل التخرج
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
ما بعد التخرج
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
دكتوراه
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
بدوام كامل
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
بدوام جزئي
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
على الإنترنت
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
فصل
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
عام دراسي
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
ما هو نظام ________________؟
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
النقاط
Τύπος συστήματος
de notas
العلامات
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
هل هناك___________________؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
محاضرات
Τύπος τάξης
seminarios
حلقات بحث
Τύπος τάξης
tutorías
فيديوهات تعليمية
Τύπος τάξης
conferencias
مؤتمرات
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
متى تعقد الامتحانات؟
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
هل تنظمون رحلات؟
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
أجور التعليم
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
تكاليف المعيشة
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
رعاية الأطفال
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης