Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
I would like to enroll at a university.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
I want to apply for _____________ course.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
an undergraduate
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
a postgraduate
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
a PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
a full-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
a part-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
an online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
a semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
an academic year
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
What are the work restrictions for students?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
What are the entry requirements of the university?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Are you going to send me a formal offer?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Does the university guarantee accommodation as well?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Does the course involve an internship as well?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
How can I track the progress of my application?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
What are the [language] language requirements?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
What is the ____________ system like?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
credit
Τύπος συστήματος
de notas
marking
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
What is the teaching style like?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Are there _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
lectures
Τύπος τάξης
seminarios
seminars
Τύπος τάξης
tutorías
tutorials
Τύπος τάξης
conferencias
conferences
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
What courses are offered by summer schools?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
When are the exams held?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Where can I find information about all the courses available?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Is there a university sports center?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
How can I join student societies?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
What are the estimated living costs in [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
What languages can I study at your school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Is there a placement test to assess my level?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Do you have a detailed description of the course?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
What is the maximum number of students in a class?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
What facilities are there in your school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Do you also arrange excursions?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
What programs do you offer?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
I am here to inquire about funding opportunities.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Which bodies can fund my studies?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
I need financial help for ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
tuition fees
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
my living expenses
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
childcare
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
What kinds of scholarships are available?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
I would like to validate my degree certificate in [country].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Where can I get a certificate of equivalency?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης