Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Mi volas apliki por_____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
kurso por studentoj
Grundkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
kurso por postdiplomaj studentoj
Aufbaukurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
kurso por Ph.D.
Doktorandenkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
plentempa kurso
Vollzeitkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
parttempa kurso
Teilzeitkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
enreta kurso
Onlinekurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
semestro
ein Semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
akademia jaro
ein Studienjahr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Wie funktioniert das__________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de kredito
Kreditsystem
Τύπος συστήματος
de noto
Benotungssystem
Τύπος συστήματος
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Kiom estas la instrua stilo?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Ĉu estas ______________?
Gibt es_____________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lekcioj
Vorlesungen
Τύπος τάξης
seminarioj
Seminare
Τύπος τάξης
lerniloj
Tutorien
Τύπος τάξης
konferencoj
Konferenzen
Τύπος τάξης
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Kiam estas la ekzamenoj?
Wann finden die Prüfungen statt?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Ĉu estas universitata sportejo?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Kio programojn vi proponas?
Welche Programme bieten Sie an?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
instrudepagoj
Studiengebühren
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
miaj vivelspezoj
Lebenshaltungskosten
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
infanzorgado
Kinderbetreuung
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welche Stipendien gibt es?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης