Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
ένα προπτυχιακό
een bacheloropleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
ένα μεταπτυχιακό
een postgraduaat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
ένα διδακτορικό
een doctoraat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
πλήρους απασχόλησης
een voltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
μερικής απασχόλησης
een deeltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
εξ αποστάσεως
een online cursus
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ένα εξάμηνο
een semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ένα ακαδημαϊκό έτος
een academisch jaar
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hoe werkt het ____________ systeem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
πόντων
creditsysteem
Τύπος συστήματος
βαθμολόγησης
beoordelingssysteem
Τύπος συστήματος
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Υπάρχουν _____________ ;
Zijn er _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
διαλέξεις
lezingen
Τύπος τάξης
σεμινάρια
seminars
Τύπος τάξης
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Τύπος τάξης
συνέδρια
conferenties
Τύπος τάξης
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wanneer worden de examens gehouden?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organiseren jullie ook excursies?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welke programma's bieden jullie aan?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
δίδακτρα
inschrijvingsgeld
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
τα έξοδα διαβίωσής μου
kosten voor levensonderhoud
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
τη φροντίδα των παιδιών
kinderopvang
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης