Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Haluan hakea ________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
kandidaatin ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
jatko-opintoihin
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
tohtorin ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
lukukauden
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
lukuvuoden
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
opintopiste
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
arvosana
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
Onko teillä ________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
luentoja
Τύπος τάξης
Seminare
seminaareja
Τύπος τάξης
Tutorien
pienryhmäopetusta
Τύπος τάξης
Konferenzen
konferensseja
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Koska tentit ovat?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
lukukausimaksut
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
elinkustannukseni
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
lastenhoito
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης