Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
graduação
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
pós-graduação
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
tempo integral
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
meio período
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
um semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
um ano acadêmico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Vou receber uma proposta formal?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
A universidade também oferece acomodação?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
O curso também inclui um período de estágio?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Como é o sistema de ____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
crédito
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
notas
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Qual é o estilo de ensino?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
São _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
aulas expositivas
Τύπος τάξης
Seminare
seminários
Τύπος τάξης
Tutorien
tutoriais
Τύπος τάξης
Konferenzen
conferências
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Quando acontecem as provas?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Há um complexo esportivo aqui?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Quais são as comodidades da escola?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Vocês também organizam excursões?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Quais programas vocês oferecem?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
mensalidades
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
despesas de subsistência
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
cuidados infantis
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης