Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
studia licencjackie
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
studia magisterskie
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
studia dzienne
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
studia przez internet
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
(jeden) semestr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
punktowy
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
oceniania
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
wykłady
Τύπος τάξης
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Τύπος τάξης
Tutorien
konsultacje
Τύπος τάξης
Konferenzen
konferencje
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης