Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Vorrei iscrivermi all'università.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
di laurea triennale
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
di laurea magistrale
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
di dottorato
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
a tempo pieno
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
part-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
un anno accademico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Come funziona il sistema di __________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
crediti
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
valutazione
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
Ci sono _______________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
lezioni frontali
Τύπος τάξης
Seminare
seminari
Τύπος τάξης
Tutorien
esercitazioni
Τύπος τάξης
Konferenzen
conferenze
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Quando si svolgono gli esami?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
C'è un centro sportivo universitario?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Organizzate delle escursioni?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Che programmi offrite?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
le tasse universitarie
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
le spese di sostentamento
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
i servizi per l'infanzia
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης