Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
une formation du premier cycle
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
une formation du second cycle
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
un doctorat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
une formation à temps plein
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
une formation à temps partiel
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
une formation en ligne
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
une année académique
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Le logement est assuré par l'université ?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Comment fonctionne le système ______ ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
de crédits
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
de notation
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
Y a-t-il ______ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
des cours magistraux
Τύπος τάξης
Seminare
des séminaires
Τύπος τάξης
Tutorien
des travaux dirigés
Τύπος τάξης
Konferenzen
des conférences
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Quels programmes offrez-vous ?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
les frais d'inscription
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
les frais de subsistance
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
la garde d'enfants
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης