Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Je voudrais m'inscrire à _________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
une formation du premier cycle
graduação
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation du second cycle
pós-graduação
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
un doctorat
PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation à temps plein
tempo integral
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation à temps partiel
meio período
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation en ligne
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
um semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
une année académique
um ano acadêmico
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Vou receber uma proposta formal?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Le logement est assuré par l'université ?
A universidade também oferece acomodação?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
O curso também inclui um período de estágio?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Comment fonctionne le système ______ ?
Como é o sistema de ____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de crédits
crédito
Τύπος συστήματος
de notation
notas
Τύπος συστήματος
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Qual é o estilo de ensino?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Y a-t-il ______ ?
São _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
des cours magistraux
aulas expositivas
Τύπος τάξης
des séminaires
seminários
Τύπος τάξης
des travaux dirigés
tutoriais
Τύπος τάξης
des conférences
conferências
Τύπος τάξης
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Quando acontecem as provas?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Há um complexo esportivo aqui?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Quais são as comodidades da escola?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Vocês também organizam excursões?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Quels programmes offrez-vous ?
Quais programas vocês oferecem?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
les frais d'inscription
mensalidades
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
les frais de subsistance
despesas de subsistência
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
la garde d'enfants
cuidados infantis
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Quels types de bourse sont disponibles ?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης