Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

I would like to enroll at a university.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
I want to apply for _____________ course.
Haluan hakea ________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
an undergraduate
kandidaatin ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a postgraduate
jatko-opintoihin
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a PhD
tohtorin ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a full-time
täysiaikaiseen ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
an online
verkossa käytävään ohjelmaan
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
I would like to study at your university for ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
a semester
lukukauden
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
an academic year
lukuvuoden
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
What are the work restrictions for students?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
What are the entry requirements of the university?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Are you going to send me a formal offer?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Does the university guarantee accommodation as well?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Does the course involve an internship as well?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
How can I track the progress of my application?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
What are the [language] language requirements?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
What is the ____________ system like?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
credit
opintopiste
Τύπος συστήματος
marking
arvosana
Τύπος συστήματος
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
What is the teaching style like?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Are there _____________ ?
Onko teillä ________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lectures
luentoja
Τύπος τάξης
seminars
seminaareja
Τύπος τάξης
tutorials
pienryhmäopetusta
Τύπος τάξης
conferences
konferensseja
Τύπος τάξης
What courses are offered by summer schools?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
When are the exams held?
Koska tentit ovat?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Where can I find information about all the courses available?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Is there a university sports center?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
How can I join student societies?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
What are the estimated living costs in [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

What languages can I study at your school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is there a placement test to assess my level?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Do you have a detailed description of the course?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
What is the maximum number of students in a class?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
What facilities are there in your school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Do you also arrange excursions?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
What programs do you offer?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

I am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Which bodies can fund my studies?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
I need financial help for ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
tuition fees
lukukausimaksut
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
my living expenses
elinkustannukseni
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
childcare
lastenhoito
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
What kinds of scholarships are available?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

I would like to validate my degree certificate in [country].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Where can I get a certificate of equivalency?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης