Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

I would like to enroll at a university.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
I want to apply for _____________ course.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
an undergraduate
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a postgraduate
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a full-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a part-time
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
an online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
I would like to study at your university for ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
a semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
an academic year
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
What are the work restrictions for students?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
What are the entry requirements of the university?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Are you going to send me a formal offer?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Does the university guarantee accommodation as well?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Does the course involve an internship as well?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
How can I track the progress of my application?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
What are the [language] language requirements?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
What is the ____________ system like?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
credit
Τύπος συστήματος
marking
Τύπος συστήματος
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
What is the teaching style like?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Are there _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lectures
Τύπος τάξης
seminars
Τύπος τάξης
tutorials
Τύπος τάξης
conferences
Τύπος τάξης
What courses are offered by summer schools?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
When are the exams held?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Where can I find information about all the courses available?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Is there a university sports center?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
How can I join student societies?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
What are the estimated living costs in [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

What languages can I study at your school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is there a placement test to assess my level?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Do you have a detailed description of the course?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
What is the maximum number of students in a class?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
What facilities are there in your school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Do you also arrange excursions?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
What programs do you offer?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

I am here to inquire about funding opportunities.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Which bodies can fund my studies?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
I need financial help for ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
tuition fees
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
my living expenses
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
childcare
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
What kinds of scholarships are available?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

I would like to validate my degree certificate in [country].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Where can I get a certificate of equivalency?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης