Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Potřebuji dovozní povolení?
Preciso de uma licença de importação?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Má toto zvíře určenou karanténu?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikročip
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
vacina contra raiva (certificado)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
cestovní pas pro zvířata
passaporte do animal
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tratamento contra tênias (certificado)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Preciso usar um transportador autorizado?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quais são as regras para ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
Vodící psi
cães-guia
Τύπος ζώου
asistenční psi
cães auxiliares
Τύπος ζώου
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο