Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Potřebuji dovozní povolení?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Má toto zvíře určenou karanténu?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikročip
il microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
il vaccino antirabbico
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
cestovní pas pro zvířata
il passaporto per gli animali da compagnia
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
il certificato di trattamento contro la tenia
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
Vodící psi
cani guida
Τύπος ζώου
asistenční psi
cani da assistenza
Τύπος ζώου
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο