Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Potřebuji dovozní povolení?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Má toto zvíře určenou karanténu?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikročip
Mikrochip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Nachweis der Tollwutimpfung
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
cestovní pas pro zvířata
Haustierpass
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Entwurmungszertifikat
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
Vodící psi
Blindenhunde
Τύπος ζώου
asistenční psi
Assistenzhunde
Τύπος ζώου
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο