Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikročip
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
Vodící psi
guide dogs
Τύπος ζώου
asistenční psi
assistance dogs
Τύπος ζώου
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο