Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Для [животное] есть срок карантина?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikrochip
микрочип
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
rabiesvaccination (certifikat)
антирабическая прививка (сертификат)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
pass för sällskapsdjur
паспорт питомца
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
bandmaskbehandling (certifikat)
лечение от паразитов (сертификат)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Vad är reglerna gällande ________?
Каковы правила для _______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
ledarhundar
собаки-поводыри
Τύπος ζώου
assistanshundar
собаки-ассистенты
Τύπος ζώου
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο