Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikrochip
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
rabiesvaccination (certifikat)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
pass för sällskapsdjur
dierenpaspoort
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
bandmaskbehandling (certifikat)
bewijs van ontworming
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Vad är reglerna gällande ________?
Wat is het beleid voor ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
ledarhundar
geleidehonden
Τύπος ζώου
assistanshundar
hulphonden
Τύπος ζώου
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο