Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Мне нужна лицензия на ввоз?
Potřebuji dovozní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Для [животное] есть срок карантина?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
микрочип
mikročip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
антирабическая прививка (сертификат)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
паспорт питомца
cestovní pas pro zvířata
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
лечение от паразитов (сертификат)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Каковы правила для _______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
собаки-поводыри
Vodící psi
Τύπος ζώου
собаки-ассистенты
asistenční psi
Τύπος ζώου
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο