Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Мне нужна лицензия на ввоз?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Для [животное] есть срок карантина?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
микрочип
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
антирабическая прививка (сертификат)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
паспорт питомца
dierenpaspoort
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
лечение от паразитов (сертификат)
bewijs van ontworming
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Каковы правила для _______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
собаки-поводыри
geleidehonden
Τύπος ζώου
собаки-ассистенты
hulphonden
Τύπος ζώου
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο