Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Мне нужна лицензия на ввоз?
Behøver jeg en importtilladelse?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Для [животное] есть срок карантина?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
микрочип
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
антирабическая прививка (сертификат)
rabiesvaccination
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
паспорт питомца
dyrepas
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
лечение от паразитов (сертификат)
bændelormsbehandling
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Каковы правила для _______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
собаки-поводыри
blindehund
Τύπος ζώου
собаки-ассистенты
støttehund
Τύπος ζώου
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο