Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
mikrochip
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
psy przewodniki
guide dogs
Τύπος ζώου
psy towarzyszące
assistance dogs
Τύπος ζώου
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο