Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Heb ik een invoervergunning nodig?
Potřebuji dovozní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
microchip
mikročip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
dierenpaspoort
cestovní pas pro zvířata
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
bewijs van ontworming
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Wat is het beleid voor ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
geleidehonden
Vodící psi
Τύπος ζώου
hulphonden
asistenční psi
Τύπος ζώου
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο